Ако не сте сигурни

Кочингът ви дава възможност да погледнете обективно на живота си, да разширите мирогледа си и да предприемете конкретни дейстия в желаната от вас посока.

Ако сте достатъчно уверени и умело използвате наличните си ресурси, тогава действайте смело. Вие нямате нужда от коуч или коучинг.

Ако сте уверени и използвате наличните си ресурси, но проявявате любопитство, тогава препоръчваме да се запишете на курс.

Ако имате разбито сърце в следствие на любовна драма, то имате нужда или от добър приятел или от добър коуч. Или и двете.

Как да прецените дали имате нужда от коуч?

✔ Ако ви предстои голяма промяна

✔ Aко изпитвате съмнения в някоя област от своя живот

✔ Aко преживявате труден период

✔ Ако искате да се изправите пред предизвикателство

Тогава започнете проучване. Изборът на индивидуален коуч е деликатен процес и може би Generative Mindset ILC е точното място за вас.

✔ Ако сте уверени и успешни, но искате да постигнете още повече, то Generative Mindset ILC определено е точното място за вас. Щом сте готови да предприемете първата крачка и да посрещнете промените, не губете време и си назначете сесия.

Какво да очаквате от нас?

Ние ще ви задаваме подходящи въпроси и ще слушаме внимателно, за да разберем точно каква е вашата визия за бъдещето, като същевременно ще изграждаме взаимоотношения на доверие и лоялност. После ще ви асистираме да използвате интуитивните си ресурси и да съставите дългосрочен план за постигане на целите ви.

Ще ви помогнем да осъзнаете и трансформирате евентуалните си лимитиращи убеждения, да разширите мирогледа си, да достигнете до нови стратегически прозрения, да изградите умения за бързо взимане на решения и адаптивност. Целта е да овладеете  устойчиво състояние на осъзната креативност, така че вашите бъдещи постижения да надвишават настоящите ви способности и нива на лични убеждения.

Какво представлява генеративният коучинг?

В основата на генеративния коучинг стои идеята за генеративната промяна, разработена съвместно от Робърт Дилтс и Стивън Гилиган. „Генерирам“ означава пораждам, създавам нещо ново. Генеративната промяна обединява различните видиве интелигентност – вербална и визуална, индивидуална и колективна, соматична и интелектуална, с цел постигане на осъзнато креативно състояние.

Ние в Generative Mindset ILC разглеждаме всички положителни и отрицателни вътрешни състояния на хората, ведно с техните убеждения, минал жизнен опит и соматични състояния, като потенциални ресурси. Акцентът е върху позитивните, ориентирани към бъдещето цели и дългосрочното планиране. Нашата роля е да ви асистираме успешно да преминете през промените, каквито и да са те.

Екипът на Generative Mindset ILC