motivation-training-02

Известно е, че в зависимост от това какво и как мислят хората, те предприемат съответните действия и постигат съответните резултати. Следователно вътрешната им нагласа и техните убежденията са основен мотиватор в поведението и комуницацията им с останалия свят, като същевременно пряко влияят на резултатите.

Ами ако обърнем алгоритъма?…

… и в зависимост от желаните резултати настроим мислите и убеждениятя си?

Как ще се повиши мотивацията на екипа?

Ние от Generative Mindset International Learning Center си зададохме същия въпрос, и затова създадохме еднодневен тренинг в пет прости стъпки:

✔ Изясняване на желаните резултатите – Визията за бъдещето

✔ Дефиниране на петте приоритетни цели

✔ Изясняване на мисията на екипа. Как да бъде осъществена желаната Визия на бъдещето? Какъв да е индивидуалният принос на членовете на екипа?

✔ Изготване на план за действие – Сториборд

✔ Проектиране на успешна вътрешна нагласа

  

В основата на тренинга използваме иновативната методология Success Factor Modeling (SFM), създадена в Калифорния от един от най-известните и успешни коучове и бизнес консултанти в света Робърт Дилтc, който има опит с Apple, Microsoft, Hewlett-Hackard, Lucasfilm, ФИАТ, Световната Банка и много други. В продължение на десетилетия Робърт и брат му Джон (адвокат в Силициевата Долина) интервюират и анализират поведението на стотици успешни лидери и предприемачи в различни области, търсейки общото между тях. Кое е това, което отличава успешните хора от неуспешните? Какви са техните решения и действия? И най-вече каква е вътрешната им нагласа? Накрая, обединяват всички отговори в методологията Success Factor Modeling. Това е уникален подход за изграждане на допълнителна компетентност и мотивация, който се базира се на креативно взаимстване.

За кого е предназначен тренинът за повишаване на мотивацията?

За лидери и екипи, които са авангард в бизнеса и живота. 

Защо да изберете SFM?

През последните десетилетия се зароди нова бизнес генерация в света, която не се интересуват само от финансовите резултати, а от много повече. Комбинирайки личната си амбиция с желанието за развитие, благополучие и принос за останалите, много предприемчиви лидери и техните екипи постигат успехи и променят света. Едни от най-ярките примери за това се намират в Силициевата Долина и именно техния пример е заложен в тренинга за повишаване на мотивацията.

Водещ:

Мануела Драганова е единствената сертифицирана и oторизирана да прилага Success Factor Modeling в България. През последните три години тя специализира в Калифорния при създателя на системата Робърт Дилтс, и е  асоцииран член на Dilts Strategy Group, CA.