0

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА “ОПЕН ЙОР АЙС” ЕООД ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ Въведение С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, [...]

page 1 of 2