През 2018 година ще имаме възможността съзнателно да изберем нови житейски пътища. Затова ние от Generative Mindset International Learning Center създадохме програмата DRAMA OR FREEDOM TO CREATE за да предоставим възможност на желаещите съзнателно да загърбят тревогата, повишавайки нивото на енергията си и отключвайки нови ресурси както в работната обстановка, така и в междуличностните взаимоотношения. Ще получите достъп до пълноценни и лесни практични техники, заедно с многобройни възможности за тяхното креативно приложение.

Системата “Как го правят успешните?” базирана на Success Factor Modeling помага на вас лидери, предприемачи и мениджъри да получите необходимите умения за да превърнете целите си в реалност – по начин, по който останалите да имат полза, докато вие успешно правите пари.

Структурирана в четири модула.

0