Какво представлява Success Factor Modeling?

Системата Success Factor Modeling (SFM™) е създадена от един от най-известните и успешни коучове и бизнес консултанти в света Робърт Дилтc.

В продължение на десетилетия, Робърт и брат му Джон (адвокат в Силициевата Долина) интервюират и анализират поведението на стотици успешни лидери и предприемачи в различни области, търсейки общото между тях:

Кое е това, което отличава успешните хора от неуспешните? Какви са техните решения и действия? И най-вече каква е вътрешната им нагласа? Накрая, обединяват всички отговори в методологията Success Factor Modeling. Това е уникален подход за изграждане на допълнителна компетентност, който се базира на креативно взаимстване.

По време на проучванията си Робърт и екипът му идентифицират моделите от ценности, поведение и взаимовръзки заложени в основата на успешните личности, екипи и компании, както и когнитивните процеси, които ги предизвикват. После систематизират резултатите в последователни стъпки и техники, позволяващи тези модели да се прилагат и към други компании, увеличавайки шансовете им за подобен успех.

Най-важното предимство на SFM™ е, че е изключително практически насочен процес. Използва се интерактивно обучение, така че принципите и ползите да бъдат истински разбрани и възприети на базата на личния опит.

 

Какво дава SFM™ на бизнеса?

✔ Уникална система от знания и ценности, които наричаме фактори на успеха

✔ На практика изгражда уменията за прилагането на тези фактори, така че да донесат просперитет на отделни личности, проекти и компании

✔ Стимулира екипната и индивидуалната продуктивност

✔ Трайно повишава креативността и мотивацията

✔ Развива емоционалната интелигентност

✔ Постига реални резултати

 

За кого е предназначен SFM™?

За всички прогресивно ориентирани компании, за тези мениджъри и техните екипи, които са авангард в бизнеса и живота.

 

Защо да изберете SFM™?

През последните десетилетия се зароди една нова генерация от предприемчиви лидери, които се интересуват не само от финансовите резултати, а от много повече. Комбинирайки личната си амбиция с желанието за развитие, благополучие и принос за останалите, те постигат успехи и променят света.

Тяхната максима е: Ако ще правим нещо – да го направим по възможно най-добрия начин.

0