fbpx

Групов коучинг

Високо ефективните екипи са доказано предимство на успешните организации. Ние в Generative Mindset ILC имаме индивидуален подход към работата с групи. Проектираме екипния коучинг в зависимост от целите и нуждите на клиента или организацията, като основата рамка на нашите обучения включва следните направления:

✔ Стимулиране на колективната интелигентност

✔ Обединяване на екипа около взаимни цели и визия

✔ Подобряване на комуникацията между членовете и изясняване на отделните роли в екипа

✔ Развиване на споделена отговорност

✔ Повишаване на екипния дух

✔ Придобиване на нови умения за колективна работа

✔ Подобряване на резултатите и разрешаване на проблемите

При екипният коучинг се обръща внимание както на индивидуалното представяне на отделните членове, така и на груповото им сътрудничество за постигане на общите цели.