Високо ефективните екипи са тайното предимство на успешните организации, а екипните обучения са доказано средство за повишаване на мотивацията и резултатите им. При екипният коучинг ние обръщаме внимание както на индивидуалното представяне на отделните членове, така и на груповото им сътрудничество за постигане на общите цели.

Generative Mindset има индивидуален подход за груповите тренинги. След предварителна анкета и наблюдения, ние проектираме процесът на екипен коучинг в зависимост от целите и нуждите на клиента или организацията, като основата рамка на нашите обучения включва следните направления:

✔ Стимулиране на колективната интелигентност
✔ Обединяване на екипа около взаимни цели и визия
✔ Подобряване на комуникацията между членовете и изясняване на отделните роли в екипа
✔ Развиване на споделена отговорност
✔ Повишаване на екипния дух
✔ Придобиване на нови умения за колективна работа
✔ Разработване на методи за подобряване на резултатите и разрешаване на проблемите
✔ Посрещане на предизвикателствата без страх

При екипният коучинг се обръща внимание както на индивидуалното представяне на отделните членове, така и на груповото им сътрудничество за постигане на общите цели.